Joi, 25 Iulie 2024

Întîlnirea anuală a Reuniunii Mariane din Oaș și Satu-Mare

Vineri, 11 august 2023, la mănăstirea baziliană din Prilog, s-a desfășurat Întîlnirea anuală a Reuniunii Mariane din protopopiatele Oaș și Satu-Mare.

Au participat numeroși membri ai asociației, dar și preoți din cele două protopopiate, precum și călugări bazilieni, în frunte cu părintele protoegumen OSBM Jurja Alexandru.

Programul a cuprins atît momente de rugăciune comună, celebrarea Sfintei Liturghii, recitarea rozariului și intonarea de cîntece mariane, cît și două momente de meditație, urmate de silențiu. S-au prezentat și s-au purtat discuții pe marginea activităților desfășurate în parohiile celor două protopopiate de către Asociațe. 

Prima meditație a zilei a fost ținută de părintele Florin Fodoruț de la parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Satu mare și a avut ca temă principală relația specială dintre Maica Domnului și Sfîntul Spirit. „Evanghelia de la Luca arată cum această relație a început în ziua Întrupării Fiului lui Dumnezeu. De atunci persoana Spiritului a pus stăpînire pe întregul univers al Mariei. Evanghelistul subliniază asiduu cum prezența Preacuratei produce o revărsare spectaculoasă a Spiritului: peste Elisabeta și pruncul din pântecele ei, peste dreptul Simeon și peste proorocița Ana, în fine, peste apostolii adunați în rugăciune în ziua Cinzecimii”, a explicat părintele Fodoruț. Și a expus în fața membrilor Reuniunii Mariane cum Spiritul care se revarsă peste cei ce o primesc pe Maria aduce mereu roadele sale, pe care Sfântul Pavel le enumeră în scrisoarea către Galateni 5. 22-23: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blîndețea, înfrînarea poftelor. Aceste roade sunt contrare roadelor pe care le aduce în om acceptarea spiritului lumii. În continuare, părintele a arătat că această intimă legătură dintre Maria și Spiritul și roadele sale se naște din iubirea lui Isus, a ascultării și împlinirii cuvântului Său: "Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mîngîietor, care să rămînă cu voi în veac" (Ioan 14, 15-16). Acestă dinamică spirituală la care Maria a participat în întreaga sa existență, până pe patul morții, Isus o făgăduiește tuturor. Ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, printr-o lectură meditată a Sfintelor Scripturilor de către orice credincios, indiferent de vârstă sau condiție; împlinirea Cuvântului prin fapte, cuvinte și gânduri, având ca model pe Maria, atrag prezența și lucrarea Spiritului Sfânt în viețile noastre. Cu aceste îndemnuri și altele asemenea, părintele Florin Fodoruț și-a încheiat prima meditație a zilei de reculegere.

Părintele Paul Osoian din parohia Călinești Oaș a ținut a doua meditație a zilei, care avut-o în centrul său pe Preacurata Fecioară Maria, model de credință și rugăciune pentru noi. A fost o expunere cu caracter catehetic, dar și spiritual. Pornind de la versetul biblic "... o fecioară logodită cu un bărbat din casa lui David, numit Iosif" (Lc. 1, 26-27), părintele a explicat ce fel de relație există între Fecioara Maria și persoanele Sfintei Treimi, ajutându-se totodată și de dogmele mariologice. A continuat expunând rolurile Mariei în Biserică: aparținătoare a Bisericii, Mamă a Bisericii, model al Bisericii și Mijlocitoare pentru Biserică. Vorbind despre cultul Bisericii către Preacurata Fecioară Maria, părintele Osoian a subliniat faptul că venerația credincioșilor față de Maria este superioară față de venerația cuvenită celorlalți sfinți, dar totuși inferioară cultului de adorație rezervat lui Dumnezeu.

Întâlnirea s-a încheiat cu recitarea devoțiunii „Paraclisul Maicii Domnului” și cu mulțumiri din partea președintelor RM pe Oaș și Satu Mare, Zbona Maria Ana și Vida Maria Iuliana, adresate tuturor participanților, doamnei președinte eparhiale a RM, Coman Mirela, dar și preoților și călugărilor prezenți. 

Biroul eparhial de presă

 

000

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.