Marți, 25 Iunie 2024
pasti 2024

Scrisoare Pastorală la sărbătoarea
Învierii Domnului 2024

 

Hristos a înviat din morți, fiind început a învierii celor adormiți.

Că de vreme ce printr-un om a venit moartea,

tot printr-un om și învierea morților.

Căci precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia.

(1Cor.15,20-22)

         

Onorați părinți preoți,
Cuvioși călugări și călugărițe,
Dragi credincioși,

 craciun 2023

SCRISOARE PASTORALĂ

a Preasfințitului părinte Vasile

Naşterea Domnului 2023

 

Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta,

că ce s-a zămislit într-însa este din Spiritul Sfânt.

Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui Isus,

căci El va mântui poporul Său de păcate. (Mt. 1,20-21)

         

     Onorați părinți preoți,

     Cuvioși călugări și călugărițe,

     Dragi frați și surori în Hristos,

 

pasti 2023

Scrisoare Pastorală la sărbătoarea
Învierii Domnului 2023

 

Nu vă înspăimântați! Căutați pe Isus Nazarineanul, Cel răstignit.

A înviat! Nu este aici. Iată locul unde a fost pus.

(Mc 16,6)

         

Onorați părinți preoți,

Cuvioase persoane consacrate,

Dragi credincioși,

 craciun 2022

SCRISOARE PASTORALĂ

a Preasfințitului părinte Vasile

Naşterea Domnului 2022

 

 

Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi,

că pe Fiul Său cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume,

ca prin El viață să avem.

(1 Ioan 4,9)

     

         

          Onorați părinți preoți,

          Cuvioși călugări, cuvioase surori,

           Dragi credincioși,

pasti 2022

Scrisoare Pastorală la sărbătoarea
Învierii Domnului 2022

 

Ziua Învierii, popoare, să ne luminăm! Paștele Domnului, Paștele!

Că din moarte la viață și de pe pământ la cer,

Hristos-Dumnezeu ne-a trecut pe noi.

(Cântarea I din canonul Învierii)

         

Onorați părinți preoți,

Cuvioase persoane consacrate,

Dragi credincioși,

 craciun 2021

SCRISOARE PASTORALĂ

a Preasfințitului părinte Vasile

Naşterea Domnului 2021

 

 

Domnul a zis către Mine:

Fiul Meu ești Tu, Eu astăzi te-am născut!

Cere de la Mine și-ți voi da neamurile moștenirea Ta

și stăpânirea Ta, marginile pământului.

(Ps. 2,7)

     

         

          Onorați părinți preoți,

          Cuvioși călugări, cuvioase surori,

           Dragi credincioși,

pasti 2021

Scrisoare Pastorală la sărbătoarea
Învierii Domnului 2021

 

Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care ați și primit-o,

întru care și stați, (…) Căci v-am dat, întâi de toate ceea ce și eu am primit,

că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și că a fost îngropat

și că a înviat a treia zi, după Scripturi; și că s-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece. (1Cor.15,1-4)

         

Onorați părinți preoți,

Cuvioase persoane consacrate,

Dragi credincioși,

 craciun 2020

SCRISOARE PASTORALĂ

a Preasfințitului părinte Vasile

Naşterea Domnului 2020

 

„... Nu vă temeți.

Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare,

care va fi pentru tot poporul;

că vi s-a născut azi Mântuitor,

care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.

Și acesta vă va fi semnul:

veți găsi un prunc înfășat, culcat în iesle”

(Lc 2, 10-12).

     

     Onorați părinți preoți,

     cuvioase surori persoane consacrate,

     dragi credincioși,

pasti 2020

Scrisoare Pastorală la sărbătoarea
Învierii Domnului 2020

 

Nu vă temeți! Duceți-vă și vestiți fraților Mei ca să meargă în Galileea,

și acolo Mă vor vedea. (Mt.28,10) 

         

             Onorați părinți preoți,

             cuvioși călugări, călugărițe și persoane consacrate,

             dragi credincioși,

 craciun 2019

SCRISOARE PASTORALĂ

a Preasfințitului părinte Vasile

Naşterea Domnului 2019

 

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe,

persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu

 

Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare,

care va fi pentru tot poporul; că vi s-a născut azi Mântuitor,

Care este Hristos Domnul. (Lc. 2,10-11)