Miercuri, 29 Mai 2024
  TITLU AUTOR EDITURA, ORASUL, ANUL
1 Anàfora de Barcelona i altres pregàries (missa del sigle IV) Roca - Puig Bercelona, 1996
2 Apostol   Tipografia San Nilo, Grottaferrata 1958
3 Cântăreții Stranei Predescu I. Marin Tip. Ziarului "Universul", București 1935
4 Cântări. Colinde    
5 Carte de Tedeum (BOR)   Tipografia Cărților Bisericești, București 1922
6 Cultul euharistic în afara Sfintei Liturghii   IHS
7 De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului. Integrala coment. liturgice bizantine Ică I. Ioan jr. Deisis, Sibiu 2011
8 Dumnediescile și sântele Liturgii (Dr. Victor Mihalyi de Apsia)   Blasiu, 1905
9 Dumnezeiasca Liturghie a Înaintesfințitelor   Viața Creștină, Cluj-Napoca 2012
10 Dumnezeiasca Liturghie cu însemnătatea ei Măndiță Nicodim Ed. "Buna Vestire", Bacău 1994
11 Echiridion Indulgentiarum   Libreria Editrice Vaticana, 1999
12 Eucaristia per la Chiesa Giraudo Cesare Gregorian University Press - Morcelliana, Roma 1989
13 Euhologiu (copie) (Victor Mihalyi de Apșa)   Tip. Sem. Arhidiecezan, Blaj 1913
14 Evanghelie (copie)    
15 Extras din Evanghelie Evanghelie (Victor Mihalyi de Apșa)   Tip. Sem Gr.- Cat., Blaj 1918
16 Fragmente liturgice Szmigelski Victor Presa Universitară Clujeană, 2008
17 Guida facile per seguire la Messa di Rito Alessandrino-Copto    
18 Iconostasul Florenski Pavel Anastasia 1994
19 Iconostasul Catedralei Greco-Catolice "Sfânta Treime" din Blaj Tătai-Baltă Cornel - Fărcaș Ioan Ed. Altip, Alba Iulia 2011
20 La divina liturgia del Santo nostro Padre Giovanni Crisostomo (copie italiană)    
21 La grande Priére Eucharistique Jungmann J.A. Cerf, Paris 1955
22 La grande Quaresima Schmemann Alexander Marietti, Casale Monferrato 1986
23 La Messe (Lex orandi 21) Guardini Romano Cerf, Paris 1957
24 La Preghiera eucaristica Falsini Rinaldo Opera della Regalità di N.S. Gesù Cristo, Milano 1968
25 La vie de la Liturgie (Lex Orandi 20) Bouyer L. Cerf, Paris 1956
26 Le Mistère du culte dans le christianisme (Lex orandi 6) Casel O. Cerf, Paris 1946
27 Le Mystere Pascal (Lex orandi 4) Bouyer L. Cerf, Paris 1950
28 Le sens de la liturgie Andronikof Constantin Cerf, Paris 1988
29 Lectionary for Weekdays   Geoffrey Chapman, London-Dublin-Melbourne 1966
30 L'esprit de la Liturgie Guardini Romano Plon 1960
31 Limba veche liturgică și inovațiile introduse în ea de fostă Biserică unită Cândea Sp. Tip. "Reîntregirea", Sibiu 1954
32 Liturgia alla sorgente Corbon Jean Ed. Paoline, Roma 1982
33 Liturgia orelor   2013
34 Liturgică Generală Braniște Ene Ed. Inst. Biblic și de Mis. BOR, București 1985
35 Liturgică Teoretică Braniște Ene Ed. Inst. Biblic și de Mis. BOR, București 1978
36 Mângâierea sufletului. Carte de rugăciuni (copie xerox)   Seminarul Român-Unit, Oradea 1943
37 Octoih mic (Victor Mihaliyi de Apșa)   Tip. Sem. teol. gr.-cat., Blaj 1918
38 Omul Nou. O ființă liturgică Gugerotti Claudio Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2006
39 Orologhion   Ed. Verbo Divino, Navarra 1992 (Ed. Blaj).
40 Orologhion   Ed. San Pietro Claver, Roma 1992 (Ed. Blaj).
41 Orologiul cel mare (Victor Mihaliyi de Apșa)   Tiparul semin. arhid., Blaj 1912
42 Orologiulu celu mare (Joanu Vancea de Buteasa)   Tip. sem. archidiec. Blasiu, 1890
43 Penticostar mic (Victor Mihaliyi de Apșa)   Tip. Sem. teol. gr.-cat., Blaj 1912
44 Prohodul Domnului   Oradea, 2009
45 Rânduiala pentru Uniformizarea Tipicului Sfintei Liturghii   Cluj 1947
46 Rugăciuni de dimineața și seara   Arh. Rom.-Cat. București 1989
47 Salterio corale. Salmi, inni e cantici della Liturgia delle ore Turoldo M. David Ed. Dehoniane, Bologna 1975
48 Semnele Mântuitorului. Liturgia creștină catolică Dumea Claudiu Ed. Arhiep. Romano-Catolice de Buc., București 1996
49 Sfânta Liturghie Pura P.N. Ed. Asoc. Sfântul "Nichita", Cluj 1943
50 Sfânta Liturghie De Cochem P. Martin Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2005
51 Sfânta Liturghie în diferite rituri Popian C.D. Ed. Logos, Oradea 1994
52 Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie   Ed. Inst. Biblic și de Mis. BOR, București 1991
53 Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie (copii)    
54 Tipic Bisericesc Bojor V.-Roșianu Ș. (ed.) Tip. Sem. Teol. Gr.-cat., Blaj 1931
55 Tipic Bisericesc AA.VV. (ed.) Ed. Inst. Biblic și de Mis. Ortodoxă, București 1976
56 Tipic pentru slujba învierii Prunduș Augustin