Miercuri, 04 Octombrie 2023

Anul milostivirii la filiala AGRU din Dragomireşti, Maramureş

La încheierea Anului Sfânt al Milostivirii, doamna profesoară Ileana Cristescu ne împărtăşeşte câteva din faptele petrecute în parohia „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Dragomireşti-Maramureş, evidenţiind implicarea membrilor Filialei AGRU. Desigur, munca lor în a face cunoscut Cuvântul Domnului şi „împlinirea lui prin fapte”, va continua cu aceeaşi abnegaţie, garanţia fiind citatul din scrisoarea sfântului apostol Iacob din finalul mesajului. Iată scrisoarea doamnei profesoare, primită abia acum, în chiar ziua Imaculatei Concepţiuni:

Motto: „Dumnezeu, Tatăl  nostru ceresc este milostiv, blând și îndelung răbdător” (Ps 85, 144, etc.)

Ne aflăm la închiderea Anului Sfânt al Milostivirii, început prin deschiderea Porţii Sfinte a bazilicii Sfântul Petru, de către Papa Francisc în sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri. În acest an binecuvântat de Dumnezeu  am fost invitaţi toţi creştinii să păşim cu încredere şi credinţă pentru a fi „milostivi, precum Tatăl este”.

Noi, credincioşi parohiei greco-catolice din Dragomireşti, păstoriţi cu dragoste şi devotament de părintele paroh Vasile Hotico, am răspuns acestei chemări de a ne îndrepta şi mai mult atenţia asupra lui ISUS, chipul milostivirii Tatălui, de a fi noi înşine semnul iubirii lui Dumnezeu în familie şi comunitatea în care trăim.

În Postul Mare din acest an jubiliar, ne-am propus să trăim mai intens comuniunea cu Dumnezeu, pentru a celebra şi a experimenta milostivirea Lui.

Pe parcursul acestui An al Milostivirii s-au desfăşurat mai multe acţiuni, în consens cu această milostivire a lui Dumnezeu relevată prin Fiul său, Domnul Cristos, coordonate de Filiala AGRU din parohia noastră.

La finele acestui an jubiliar, în biserica noastră au fost înălţate în faţa Tronului Preasfintei Treimi, în semn de mulţumire şi recunoştinţă pentru îndelungata răbdare şi nemăsurata iubire de oameni a lui Dumnezeu, rugăciuni de mărire, şi au fost trecute în revistă principalele manifestări:

– părintele Florin Maruşciac a răspuns invitaţiei de a sluji în biserica parohială, sâmbătă şi duminică, 19-20 noiembrie 2016, alături de preotul  paroh Vasile Hotico, spre bucuria şi hrana spirituală a creştinilor din parohie.

– în cadrul Filalei AGRU, condusă de prof. Elena Zubaşcu, acţiunile de caritate desfăşurate de-a lungul anului s-au îmbogăţit prin vizitatarea bolnavilor şi a săracilor din parohie, mai ales a bătrânilor din azilul existent în comună, cărora, prin dragostea şi milostenia credincioşilor, le-au fost oferite 20 de pilote care să le ţină de cald.

– în azilul de bătrîni, părintele paroh oficiază ritmic slujbe închinate Domnului, inclusiv luni 21 noiembrie, după care, bolnavilor li s-au oferit pachete cu fructe şi dulciuri din partea credincioşilor parohiei. Activităţile caritabile sunt conduse de prof. Ileana Cristescu, coordonatorea departamentului social-caritativ al filialei.

În parohia noastră, Anul Milostivirii a avut nu numai o dimensiune profund spirituală, ci şi una faptică, practică, pentru că, pentru noi, milostivirea a fost însuşită şi trăită la nivel personal, devenind o mărtuirisire de credinţă exprimată cu dragostea în acţiune.

Asumarea milostivirii de către comunitatea noastră este o expresie de credinţă şi dragoste pentru Dumnezeu Tatăl, Isus Cristos-Fiul şi Spiritul Sfânt.

Cuvintele „milostivire”, „răbdare”, „iertare”, „blândeţe” devin dimensiuni fireşti ale unei comunităţi cu adevărat creştine ce experimentează  iubirea lui Dumnezeu, care consolează, care iartă, şi dăruieşte speranţă, căci credinciosul adevărat pune credinţa în acţiune.

„ Fiţi înfăptuitori ai Cuvântului şi nu numai ascultători, […] acela însă care-şi apleacă privirea la legea desăvârşită a libertăţii (a lui Dumnezeu) şi o ţine, acela care nu este un ascultător uituc, ci trece la fapte, acela va fi fericit.[…]” (Iacob 1:22).

Ileana Cristescu

sursa text: www.agru.ro

 

 

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.