Duminică, 20 Iunie 2021
Super User

Super User

Senior Reporter @EpiscopiaMM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Website URL: http://episcopiaMM.ro

Cu ocazia sărbătorii „Coborârea Sfântului Spirit”, Preasfințitul Vasile Bizău s-a aflat în mijlocul comunității parohiale din Seini, care și-a serbat, cu mare bucurie si fast, hramul. Aici a celebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu părintele proptopop și paroh Sălăgean Ioan și împreună cu părintele diacon Paul Osoian.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a invitat credincioșii prezenți să fie atenți la invitația Mântuitorului Hristos „care ne spune că El este Lumina lumii și tot cel care va crede în El, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții”. „Câtă nevoie avem de lumină! Acolo unde este lumină, este posibilă viața. Astăzi, în sărbătoarea Rusaliilor ne bucurăm și noi de lumina soarelui și de Lumina strălucitoare, care întrece mintea, dar inima o simte, Lumina harului Spiritului Sfânt. Lumina coborâtă la Rusalii peste apostoli, în chip de limbi de foc, este Lumina Spiritului Sfânt, care din cer vine să-i confirme, să-i întărescă, să le dea curaj, să le deschidă mintea și inima”. „Pentru noi, creștinii, această sărbătoare este sărbătoarea confirmării și împlinirii promisiunii lui Isus, care le-a spus apostolilor: Rămâneți în Ierusalim până când veți primi putere de sus ”. „Coborârea Spiritului Sfânt peste sfinții apostoli este darul lui Dumnezeu făcut umanității, este Spiritul lui Hristos care rămâne cu ai săi. Hristos însuși pe cruce și-a dat duhul, spiritul, suflarea. Și-a dat-o Tatălui și ne-a dăruit-o nouă, suflarea Lui de viață, o viață nouă. Atunci când vorbim de viață nouă, nu vorbim de o altă viață, ci vorbim de o înnoire a ei, de un sens nou al vieții, o viață care își găsește împlinirea în iubire. Spiritul Sfânt care coboară astăzi, reînnoiește inima fiecărui credincios, care rămâne unit în Hristos, Lumina lumii. Limbile de foc ating inimile credincioșilor, conducându-i la adevăr, un adevăr simțit în profunzimea inimii, că omul îi datorează lui Dumnezeu viața, că omul are nevoie de Spiritul Sfânt pentru ca viața să fie reînnoită. Reînnoirea vieții nu se referă doar la viața biologică, ci la viața spirituală, viața sufletului omului. Se reînnoiește viața noastră, a creștinilor de fiecare dată când iubirea lui Hristos se face prezentă în noi și noi putem să privim lumea, să ne relaționăm și să vorbim, să înfăptuim ceea ce Isus a înfăptuit”.

 Astfel a îndemnat Preasfințitul la reflecție profundă asupra modului în care, în această sărbătoare, dacă suntem deschiși, ne putem ajuta de Spititul Sfânt care s-a coborât peste fiecare comunitate adunată împreună în rugăciune de laudă, pentru a crește și a ne perfecționa în acele puncte în care avem nevoie fiecare, spre a spori relaționarea în iubire, spre a ne pune în slujba comunității și a evangheliei, urmași ai lui Hristos fiind.

În cadrul Sfintei Liturgii, un grup de copilași a primit Prima Sfântă Împărtășanie solemană. Către ei si-a îndreptat Preasfințitul atenția în cadrul omiliei și a explicat cum ei „L-au primit pe Isus cel viu în viața lor și viața lor frumoasă și nevinovată a copilăriei este confirmată de darul Iubirii lui Dumnezeu, o Iubire pe care ei se angajează, primind Sfânta Taină a Euharistiei, să o trăiască și să o răspândească”. „Ați primit, dragi copii, darul cel mare, pe Isus Hristos, care vă va însoți, care rămâne cu voi și în măsura în care generozitatea, iubirea, pacea și bucuria le veți trăi, în acea măsură veți gusta din acest dar și vă veți face voi înșivă dar pentru alții”, a afirmat Preasfințitul, adresânduse-se copilașilor.

Părintele paroh și protopop Sălăgean Ioan a mulțumit Preasfințitului Vasile și tuturor autorităților județene și locale, credinșioșilor invitați și credincioșilor parohiei Seini. A mulțumit copilașilor care au făcut Prima Împărtășanie Solemnă și doamnei Angela Bud, care se ocupă de cateheza copiilor. „Dragii mei fii sufletești, Biserica își pune multă speranță în voi, le fel cum își pun speranță în voi părinții și societatea. Să creșteți în har și în înțelepciune, să creșteți în Biserică, pentru că veți deveni stâlpii societății, ai neamului și ai Bisericii!”, a afirmat părintele.

Biroul eparhial de presă

În următoarele 2 săptămâni, Preasfințitul Vasile va celebra Sfânta Liturghie în următoarele parohii:

 

Duminică, 20 Iunie, „Coborârea Sfântului Spirit” (Rusaliile), ora 10.30 –  Parohia Seini (hram) - Live Radio Maria

Luni, 21 Iunie, „Serbarea Sfintei Treimi”, ora 11:00, Parohia „Sfânta Treime” din Negrești Oaș (hram) - Live Radio Maria

Joi, 24 Iunie, „Nașterea Sfântului Ioan Botezătoarul”, ora 11:00, Parohia Dragomirești (hram) - Live Radio Maria

Duminică, 27 Iunie, ora 10:00, biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare - Prima Sfântă Împărtășanie Solemnă

Marți, 29 Iunie, „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”:

- ora 11:00, Parohia Bârsana (hram)

- ora 18:00, Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” - Satu Mare (hram) - Live Radio Maria.

 

Biroul eparhial de presă

„Privind la sfinți, inima noastră se purifică mai mult pentru că primim un mesaj de pace. Vedem în sfinți realizată o umanitate deplină, în sfinți vedem armonie, vedem frumusețea omului care ajunge la maximul posibilităților pe care le are de a se realiza. Sfinții și în mod deosebit Sfântul Anton, pe care îl sărbătorim astăzi, ne insuflă frumusețea trăirii evangheliei. Prin trăirea evangheliei, omul se descoperă pe sine, dar mai ales, se unește cu Dumnezeu”, a afirmat Preasfințitul Vasile Bizău în biserica „Sfântul Anton” din Baia Mare, care duminică, 13 iunie 2021, și-a sărbătorit hramul.

Preasfințitul a amintit faptul că duminica aceasta îi aduce în lumină și pe Sfinții Părinți de la Niceea, Părinții primului conciliu ecumenic, desfășurat în secolul IV, anul 325. Ierarhul a dedicat mare parte a cuvântului de învățătură vorbind despre armonie și unitate: „În duminica dinaintea Rusaliilor, Biserica ne propune să medităm la unitate, la unitatea comunității, a Bisericii și la ceea ce înseamnă armonie și comuniune cu Dumnezeu... Evanghelia de astăzi, din capitolul 17 după Ioan, ne introduce rugăciunea lui Isus, în care El se roagă pentru ucenicii Săi ca ei să fie una. Tată sfânt, păstrează-i în numele Tău pe care mi l-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi! (Io, 17,11). Comuniunea Sfintei Treimi se revelează în întruparea lui Isus mântuitoare. Întruparea și lucrarea mântuitoare a lui Isus este tocmai această chemare la unitate a întregului neam omenesc, care, prin păcat, se divizează. Prin Hristos, lumea este chemată la unitate, o unitate care se realizează prin Spiritul Sfânt, prin valori spirituale, în trăire și în virtuțile pe care creștinii le practică, se regăsesc unii cu ceilalți”.

„La fel cum conciliul ecumenic de la Niceea pune bazele unității în Biserică și ne îndeamnă pe toți să proclamăm adevărul cu iubire, rămâne actuală rugăciune lui Isus: ca toți să fie una”, a afirmat PS Vasile.

După celebrarea Sfintei Liturghii, s-a rostit Litania Sfântului Anton și s-au sfințit, ca în fiecare an, crinii pe care credincioșii îi țineau în mână sau i-au așezat lângă statuia Sfântului Anton.

Părintele paroh Florin Marusciac, în numele parohiei, al părintelui vicar parohial Manu Mircea și a consiliului curatoral, a mulțumit Preasfințitului Vasile, confraților preoți, surorilor călugărițe și tuturor credincioșilor prezenți la sărbătoare.

Biroul eparhial de presă

 

 

COMUNICAT

Sesiunea ordinară de primăvară  a

Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice

Blaj, 9 iunie 2021

 

În data de 9 iunie 2021 s-au desfășurat, sub președinția Preafericirii Sale Cardinal Lucian, lucrările Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit în sesiune ordinară. Datorită situației actuale cauzată de pandemia de coronavirus, lucrările s-au desfășurat în modalitate on-line.

În cadrul lucrărilor sinodale au fost abordate teme administrative, pastorale și canonice. Evenimentele prilejuite de aniversarea a doi ani de la vizita Papei Francisc la Blaj s-au aflat în centrul discuțiilor Episcopilor sinodali.

Ierarhii greco-catolici au reflectat asupra transmiterii oficiilor religioase prin intermediul televiziunii și al internetului. Totodată, Sinodul și-a îndreptat atenția asupra vocațiilor la preoție, asupra Tribunalului Ordinar al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, cât și asupra Întâlnirii Episcopilor Catolici Orientali de la Budapesta din intervalul 4-8 septembrie 2021.

Cu acest prilej solemn, Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii noastre, a fost omagiat de Episcopii sinodali la împlinirea vârstei de 90 de ani.

Următoarea sesiune sinodală ordinară se va desfășura în perioada 27-29 octombrie 2021 la Blaj, sediul Arhiepiscopului Major.

Sinodul Episcopilor îi reuneşte pe toţi Episcopii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, din România şi din afara granițelor țării, în sesiune ordinară de două ori pe an, primăvara şi toamna.

 

Pr. Liviu Ursu

Notar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În data de 9 iunie 2021 se vor desfășura lucrările Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică. Dată fiind situația actuală cauzată de pandemia de coronavirus, lucrările se vor desfășura în modalitate on-line.

Sesiunea sinodală se va desfășura sub președinția Preafericirii Sale Cardinal Lucian și va aborda chestiuni de ordin administrativ, pastoral și canonic.

Sinodul Episcopilor îi reuneşte pe toţi Episcopii Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, din România şi din afara granițelor țării, reunindu-se în sesiune ordinară de două ori pe an, primăvara şi toamna.

Notar

Pr. Liviu Ursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că mai întâi M-a urât pe Mine (In 15,17). Aceste cuvinte din evanghelia de astăzi s-au împlinit, cuvânt cu cuvânt, în viața episcopilor martiri. I-a urât lumea, i-a urât un regim fără de Dumnezeu... Nu trebuie să uităm; a fost o prigoană asupra Bisericii și asupra poporului Român, pornită din afara țării noastre, pornită de acolo de unde regimul era instalat”, a afirmat Preasfințitul Vasile în omilia rostită de sărbătoarea Fericiților Episcopi Martiri (2 iunie 2021), în biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare. Aflăm din mărturiile lor, în special ale Preasfințitului Iuliu Hossu, că, în perioada pregătirii eliminării lor, în anul 1948, durerea cea mai mare a fost pentru ei durerea sufletească de a fi fost trădați de către frați „durerea sufletească este cea mai mare în acest moment în care țara este înrobită, iar frații noștri (Ierarhi ortodocși), în numele Domnului, pe Câmpia Libertății de la Blaj, sărbătorind revoluția de la 1848, sărbătoare pregătită de autoritățile comuniste, fac invitația să ne unim. O durere, o jicnire, o durere sufletească atunci când frați de ai noștri creștini, într-o asemenea situație, când țara e înrobită, dau curs cererilor din afară și ne fac această propunere. Noi întotdeauna am căutat și căutăm unirea, dar unirea în Hristos, în înțelegere, unirea creștinească, nu sub amenințare, sub forță, sub teroare”.

Aceeași atitudine statornică și umilă au avut-o Episcopii și atunci când au renunțat la scaunele arhierești, când au refuzat alte scaune și funcții propuse. Ei și-au adus aminte că si Hristos a fost urât și acum e timpul lor să-l urmeze în suferință. „Ei ne reprezintă pe noi toți în demnitate, în rezistență, în statornicie. Ei ne reprezintă pe toți în fața Tatălui ceresc pentru că au apărat credința și unitatea Bisericii, au apărat demnitatea neamului nostru românesc. Pe ei nu avem voie să-i uităm, nici noi și nici frații noștri”.

Astăzi, Episcopii martiri sunt sfinții care mijlocesc pentru noi, Biserica locală din care ei provin, în fața Tronului Ceresc, sunt pentru noi modele de credință, sunt prezenți să ne ajute să discernem ceea ce este bine și ceea ce e rău, imoral. Noi avem nevoie de ei, „Iar în cinstirea de astăzi, această nevoie se manifestă pe deplin în această atmosferă sărbătorească, luminoasă, a ornatelor deschise, a păcii sufletului, a reînnoirii speranței”, a afirmat PS Vasile la finalul omiliei.

Episcopii Martiri au fost cinstiți cu fast la Baia Mare și printr-o seară de veghe petrecută în aceeași biserică, Sfânta Maria, în ziua precedentă sărbătorii, marți, 1 iunie 2021. În cadrul serii de rugăciune, părintele Laurențiu Costin a creionat profilul Episcopilor Martiri, pe care i-a numit „luminători de țară și popor”, persoane care au luptat pentru civilizarea națiunii, care au demonstrat apartenența poporului nostru la valorile creștine occidentale, persoane incomode pentru un regim totalitar care avea să se impună.

S-au jertfit ca și martiri în fața dictaturii pentru ca noi să avem azi libertatea de a ne exprima public credința. Pe ei, nu avem voie să-i uităm!

Talida Trifoi - Biroul eparhial de presă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Noi, ascultând dorința Fratelui Nostru cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice Române, a mai multor confrați întru episcopat, precum și a multor credincioși, după ce am primit părerea exprimată de Congregația pentru Cauzele Sfinților, cu Autoritatea Noastră Apostolică dispunem ca Venerabilii Slujitori ai lui Dumnezeu, Valeriu Traian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu, episcopi și martiri ai Bisericii din România, păstori după inima lui Hristos, mărturisitori eroici ai Evangheliei iertării și a păcii, să fie de acum înainte numiți Fericiți și să li se poată celebra sărbătoarea în locurile și după legile prevăzute de dreptul canonic, în fiecare an la 2 iunie. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin”, a afirmat Sfântul Părinte Papa Francisc la Blaj, pe Câmpia Libertății, în data de 2 iunie 2019, după ce Preafericitul Cardinal Lucian Mureșan a citit public cererea prin care a solicitat Papei să-i declare fericiți pe cei 7 episcopi martiri greco-catolici.

A fost un eveniment de amploare, un eveniment care va rămâne pentru totdeauna în sufletul și inima celor peste cincizeci de mii de participanți, dar și în istoria Bisericii Greco-Catolice din România. A fost acel moment în care, după un proces dificil care a durat două decenii, Biserica noastră și-a văzut recunoscute meritele de a fi păstrat nealterată legătura cu Biserica Universală, chiar cu prețul martiriului.

Evenimentul din 2 iunie 2019 nu este însă un punct final al unui proces lung și anevoios, ci trebuie văzut ca un punctul plecare al unei noi etape din istoria Bisericii Greco-Catolice din România, un moment din care noi, credincioșii greco-catolici români, să pornim spre aprofundarea vieții episcopilor martiri, pe care să-i cinstim de acum încolo și la care să apelăm atunci când avem nevoie de mijlocire. Iar, după cum a afirmat Papa Francisc, această sărbătoare dedicată lor în data de 2 iunie, să fie pentru noi oportunitate de a ne readuce aminte de suferința lor, de ne ruga să mijlocească pentru noi și de a le mulțumi pentru că iată, datorită lor, astăzi, Biserica Greco-Catolică din România, în deplină comuniune cu Biserica Romei, este liberă spre a se manifesta public. Ne cinstim martirii cu atât mai mult cu cât sunt pentru noi ceva aproape palpabil, sunt istoria noastră recentă, sunt generația părinților și bunicilor noștri, sunt o pată de sânge nevinovat pe istoria Bisericii noastre, sunt prețul libertății noastre confesionale, sunt urmașii cei mai puri ai lui Hristos, sunt modelul nostru de a fi creștin greco-catolic.

„Acești păstori, martiri ai credinței, au recâștigat și au lăsat poporului român o prețioasă moștenire pe care o putem sintetiza în două cuvinte: libertate și milostivire”, a afirmat Sfântul Părinte la Blaj și a încurajat astfel credincioșii prezenți: „Aș dori să vă încurajez să duceți lumina Evangheliei contemporanilor noștri și să continuați să luptați, asemenea acestor fericiți, împotriva noilor ideologii”. Noi suntem, în viziunea Papei, continuatorii Episcopilor Martiri Greco-Catolici și acest lucru înseamnă o mare responsabilitate pentru fiecare credincios, ei și tăria lor în credință, fiind făclia care să ne călăuzească în vremuri de deznădejde.

Gratiile închisorilor prin care s-au perindat Episcopii Martiri le-au fost acestora tron arhieresc timp de mai multe decenii, tron pe care s-a așezat și Papa Francisc la Blaj, acesta fiind confecționat special pentru eveniment, din gratii de temniță și catifea albă, însemnând „puritatea cugetului și simțirii creștine, având rolul de veșmânt al speranței pe care credința ne-o oferă mereu”, citim în albumul „Mică Romă, Papa te salută!” (Editura Buna Vestire, Blaj 2021).

Martiri da, fără speranță și credință, niciodată! Acesta a fost sloganul care i-a ghidat pe cei 7 Episcopi greco-catolici în ultimii ani ai vieții și acesta să ne fie și nouă idealul și făclia care să ne călăuzească pe drumul credinței!

An de an, pe 2 iunie, avem oportunitatea să ne întoarcem să reflectăm la câte puțin din viața Fericiților Episcopi martiri greco-catolici români și să le marcăm, prin rugăciune de laudă, sărbătoarea mult așteptată!  

Talida Trifoi – Biroul eparhial de presă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În acest an, pe 2 iunie, se împlinesc 2 ani de când Episcopii Martiri greco-catolici au fost declarați Fericiți de către Papa Francisc, pe Câmpia Libertății din Blaj. De anul trecut, Sărbătoarea Fericiților Episcopi Martiri este trecută în calendar, pe data de 2 iunie, ca sărbătoare de poruncă.

În Baia Mare, la biserica Sfânta Maria, sărbătoarea va fi marcată printr-o seară de rugăciune și Sfânta Liturghie Arhierească, după următorul program:

Marți, 1 iunie, ora 18:00: Seară de rugăciune care va cuprinde:

  - Slujba Vecerniei Sărbătorii

  - Acatistul Maicii Domnului

  - Binecuvântarea Euharistică

Miercuri, 2 iunie:

  - Ora  9:10 – Rânduiala Utreniei

  - Ora 10:00 – Sfânta Liturghie Arhierească. 

Biroul eparhial de presă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preasfințitul Vasile a fost prezent duminică, 23 mai 2021, la aniversarea a 40 de ani de la deschiderea oficială a Muzeului Satului Maramureșean din Sighetu Marmației, care a primit numele ,,Mihai Dăncuș”. De asemenea, împreună cu pr. Protopop Iusco Vasile și pr. Mihai Grigor, Ierarhul a oficiat sfințirea troiței închinată memoriei Prof. Mihai Dăncuș și a rostit un discurs în care și-a exprimat apropierea față de acest spațiu dedicat păstrării tradițiilor din zona în care însăși Preasfinția Sa a copilărit: „Mă regăsesc în acest spațiu deoarece ne întoarce la origini, ne determină să conștientizăm valorile care ne-au adus în prezent, și ne dă putere, forță să mergem mai departe. Este un spațiu în care ne întâlnim cu noi înșine, cu trecutul și valorile pe care le-am asimilat și retrăim cu bucurie fiecare moment de întâlnire", a afirmat PS Vasile.

Mihai Dăncuș (10 februarie 1942 – 31 iulie 2020), originar din Botiza, fiu de preot greco-catolic, a fost un istoric, profesor, etnograf, etnolog, autor și cercetător român, director al Muzeului Maramureșean din Sighetu Marmației, vreme de aproape 35 de ani. Din anul 1998 a fost profesor asociat al Universității Babeș-Bolyai, predând cursul de Etnografie la Colegiul din Sighet, iar din 2004 a fost profesor și la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare. A publicat 14 cărți și sute de articole în reviste de specialitate din țară și străinătate. A decedat pe 31 iulie 2020, iar ca omagiu adus lui, Muzeul Satului din Sighetu Marmației va purta de acum încolo numele ,,Mihai Dăncuș”.

Programul sărbătorii aniversare a Muzeului Satului a cuprins discursuri, vernisajul expoziției „In memoriam Mihai Dăncuș”, sfințirea troiței, un spectacol al copiilor care fac parte din Asociația „Rădăcinilor Străbune”, iar a doua zi, pe 24 mai, au avut loc ateliere de orientare turistică și de lectură („Povești și legende din Maramureș”), precum și vernisajul expoziției foto „Pădurile seculare de la Stâmbu Băiuț – Patrimoniu UNESCO”.

Biroul eparhial de presă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astăzi, 13 mai 2021, se sărbătorește prima Zi Mondială a Educației Catolice. Aceasta se celebrează de 20 de ani, în ziua Înălțării Domnului, în America Latină, iar pe 16 aprilie 2021, Comitetul European pentru Educația Catolică (CEEC) a decis să se alăture inițiativei, propunând să fie preluată de toate tările membre.

Scopul Zilei Mondiale a Educaţiei Catolice este acela de a reflecta, de a recunoaşte şi de a celebra educaţia catolică. În învăţătura sa despre educaţie, Conciliul Vatican II, în Declaraţia despre educaţia creştină (Gravissimum Educationis), aminteşte mai întâi de dreptul universal la educaţie: "Toţi creştinii, întrucât au devenit făptură nouă, renăscându-se din apă şi Spirit Sfânt şi astfel se numesc şi sunt într-adevăr fiii lui Dumnezeu, au dreptul la o educaţie creştină. Aceasta nu are în vedere numai maturizarea persoanei umane (...), ci urmăreşte în principal ca cei botezaţi, fiind iniţiaţi treptat în cunoaşterea misterelor mântuirii, să devină din zi în zi mai conştienţi de darul credinţei pe care l-au primit, să înveţe să-l adore pe Dumnezeu Tatăl în spirit şi adevăr (cf. In 4,23), în primul rând prin cultul liturgic, să fie formaţi pentru a-şi trăi viaţa proprie după omul cel nou în dreptatea şi sfinţenia adevărului (cf. Ef 4,22-24), şi astfel să ajungă la omul desăvârşit, la vârsta plinătăţii lui Cristos (cf. Ef 4,13) şi să-şi aducă contribuţia la creşterea trupului mistic. Pe lângă aceasta, conştienţi de chemarea lor, să se înveţe să dea mărturie despre speranţa ce se află în ei (cf. 1Pt 3,15), precum şi să ajute la transformarea creştină a lumii, prin care valorile naturale, preluate şi integrate în perspectiva integrală a omului răscumpărat de Cristos, să contribuie la binele întregii societăţi" (Gravissimum Educationis 2).

Există 3 factori majori care contribuie la formarea elevilor:

1 - Ereditatea, bagajul genetic cu care se naște fiecare persoană iar caracteristicile ereditare sunt transmise de la o generație la alta prin ADN.

2 - Mediul, alt factor cu rol major în educarea tinerilor este format din persoanele cu care aceștia intră în contact. Părinții, prin asumarea educației copiilor lor, devin primii educatori. Această educație nu va putea fi suplinită, este timpul în care învățăm iubirea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. În mod cert în societatea actuală se găsesc elemente nocive care îndepărtează sufletul de valorile și principiile învățate în familie, dar conlucrarea cu harul lui Dumnezeu va sădi în conștiință calea spre principii sănătoase care trebuie urmată de creștin.

3 - Educația - școala și biserica reprezintă doi dintre pilonii pe care se construiește o societate sănătoasă. Biserica, asemenea unei mame, își asumă misiunea de a purta de grijă tuturor fiilor ei. Cu toate problemele pe care le întâmpină omenirea, rolul bisericii este acela de a duce la îndeplinire misiunea încredințată de Isus: "Mergând, învățați toate neamurile..."(Mt: 28,19). Profesori, formatori și toți cei implicați în procesul educațional caută modalități de a răspunde acestei provocări. "Educația este unul dintre mijloacele cele mai eficace pentru a face această lume și istoria noastră mai umane" - Papa Francisc.

 

Pr. prof. dr. Ioan Codrea - Inspector școlar eparhial

 

FOTO: Olimpiada de religie greco-catolică - faza județeană - 2016