Joi, 25 Iulie 2024
  TITLU AUTOR EDITURA, ORASUL, ANUL
1 "Este primatul lui Petru un Privilegiu de drept divin după Noul Testament?" Haralambie Cojocaru Seria teologică nr. 18, Sibiu 1940
2 "Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous" Irenee Gros 1969
3 "Fericiți sunt ..." Călugăr Dumitru Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu 1948
4 "Lepădând minciuna grăiți adevărul" Todor Nichifor Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu 1948
5 1918 la Români dicumentele unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 dec. 1918 vol. I Ardeleanu I.-Arimia V.-Gal I.-Mușat M. (coord.) Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1983
6 1918 la Români dicumentele unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 dec. 1918 vol. II Ardeleanu I.-Arimia V.-Gal I.-Mușat M. (coord.) Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1983
7 1918 la Români dicumentele unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 dec. 1918 vol. III Ardeleanu I.-Arimia V..-Mușat M. (coord.) Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1986
8 1918 la Români dicumentele unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 dec. 1918 vol. IV Ardeleanu I.-Arimia V..-Mușat M. (coord.) Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1986
9 1918 la Români dicumentele unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 dec. 1918 vol. V Ardeleanu I.-Arimia V..-Mușat M. (coord.) Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1986
10 1918 la Români dicumentele unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 dec. 1918 vol. VI Ardeleanu I.-Arimia V..-Mușat M. (coord.) Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1986
11 1918 la Români dicumentele unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 dec. 1918 vol. VII Puțuri Popescu I.-Pascu Ș. (coord. pricipali) Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1989
12 1918 la Români dicumentele unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 dec. 1918 vol. VIII Puțuri Popescu I.-Pascu Ș. (coord. pricipali) Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1989
13 1948 la Români o istorie în date și mărturii I Bodea Cornelia Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1982
14 1948 la Români o istorie în date și mărturii II Bodea Cornelia Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1982
15 Acela pe care voi nu-l știți Pura Nicolae Ed. Asociației Sf. Nichita, Cluj 1943
16 Acta et decreta synodi provincialis ruthenorum. Galiciae habitae Leopoli an. 1981   Ex Typographia polyglotta, Romae 1986
17 Acțiunea Sfântului Scaun în România Carada Theodorean Ed. Autorului, București 1936
18 Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena Moisescu Iustin A Țerek, Iași 1946
19 Adevăruri veșnice. Predici și chestiuni Pastorale Manu I. Leon Tipografia Diecezana, Cluj 1943
20 ălători străini despre Țările Române Holban Maria (coord. resp.) Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1980
21 Ana de Guigne Lajeunie Etienne Ed. O Bianchi, București 1943
22 Antropologia filosofica Mondin Battista Pontificia Universita Urbaniana, Roma 1989
23 Anuarul uniunii misionare a clerului Român Unit pe 1942-1943   1943
24 Apărarea creștinismului prin Unirea Bisericilor Franco Nicolae Tiparul Tipografiei Diecezane, Gherla 1928
25 Apostolatul laic Cândea Spiridon Seria Teologică 26, Tipografia arhidiecezană, Sibiu 1944
26 Arheologie biblică Constantin Chiricescu Tipografia Cărților Bisericești, 1903
27 Bazele axiologice ale binelui Todoran Isidor Cartea Romănească, Cluj 1942
28 Biserica Românească din Nord-Vestul țării sub ocupația Hortistă (1940-1944) Fătu Mihai Ed. Inst. Biblic și de Misiune al BOR, Sibiu 1985
29 Biserica și civilizația Vultur Ioan Tipografia seminarului, Blaj 1945
30 Bisericile Ortodoxe și viitoarea adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor   Mitropolia Banatului, 1983
31 Buruieni crescute la umbra Bisericii Zaharia Valerian Ed. Episcopiei Ortodoxe, Oradea 1955
32 Călăuza și combaterea sectelor Prodan Mina Tipografia Sfintei Mănăstiri Neamțu, 1928
33 Calendarul Vieața Creștină 1944 Chindriș Vasile Ed. Sf. Nichita, Cluj
34 Cântări Bisericești partea a III Sf. Liturghie Sălăgean Mihai Oradea 1937
35 Cântările liturgiei pentru cor mixt Popovici Timotei Krafft & Drotleff S.A., Sibiu 1933
36 Cantique des Cantiques Guillemin Alexandre (tr.) Gaume Freres Libraries, Paris 1839
37 Carte de învățătură creștină ortodoxă   Ed. Inst. Biblic și de Misiune al BOR, București 1978
38 Carte foarte folositoare de suflet. Sfătuire către duhovnic Nicodim Haghioratul Ed. Mitropoliei Banatului,Timișoara 1986
39 Carte pentru luna mai Vamvulescu Anton Arhiepiscopia Romano-Catolică, București 1982
40 Catavasier Petrașcu Vasile  
41 Catechismulu din decretarea Conciliului Tridentinu catra Parohii   Gherla 1891
42 Catedrala Mureșanu Florea Editura Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj 1943
43 Catedrala mitropolitană din Iași Porcescu Scarlat Ed. Mitr. Moldovei și Bucovinei, Iași 1977
44 Catehism vol IV    
45 Catehismul Romano-Catolic Ciuraru Gheorghe 1973
46 Ce Jésus qu'on appelle Christ Loew Jacques Cerf, Paris 1996
47 Cele 15 rugăciuni revelate de Domnul nostru Isus Cristos, Sfintei Brigita, în Biserica Sfântul paul din Roma    
48 Cele 24 vămi și viața Sf. Vasile cel Nou   Cultura românească, București 1930
49 Chemarea munților Andron G. Ioniță 1943
50 Chiesa ed Ecumenismo in Vladimir S. Soloviev: unità della Chiesa, unità del genere umano   Pontificia Università Lateranensis, Roma 1994
51 Cîntări la serviciile religioase Brie Ioan Ed. Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj 1987
52 Civilizația Egiptului Antic Daniel Constantin Ed. Sport - Turism, București 1976
53 Colecții scripturistice pe tematici (fără titlu)    
54 Colinde culese din Popor   Ed. Părinților Basilieni, Bikszad, 1942
55 Comoara comorilor Neda Dumitru Tipogr. Sem. Teologic Gr.-Cat., Blaj 1934
56 Concepția superioară a vieții Prohaszka Ottocar Tipografia Ioan Lazăr, 1932
57 Construire la Terre 1 Teilhard de Chardin P. (Cahiers) Ed. du Seuil, Paris  1958
58 Contribuții istorice privind perioada 1918-1939 Plămădeală Antonie Sibiu, 1987
59 Convorbiri euharistice Popa Dorin Institutul European, Iași 1992
60 Cred înr-unul Domn Isus Hristos! Toth Tugamir Tiparul Tipografiei Roman și Pușcaș, Diciosânmărtin 1934
61 Creștinismul și mozaismul Abrudan Dumitru Revista Mitropolia Ardealului, anul XXIV, nr, 1-3 1979
62 Critica ereziei Baptiste Felea V. Ilarion Seria Teologică  9, Tipografia arhidiecezană, Sibiu 1937
63 Crommel vol I Fraser Antonia Ed. Politică, București 1982
64 Cromwell vol II Fraser Antonia Ed. Politică, București 1982
65 Crucea și icoanele Oprea Liviu Ed. Asociației Sf. Nichita, Cluj 1944
66 Culegere de predici AA.VV. Ed. Mitropoliei Banatului,Timișoara 1984
67 Curs de metafizică Ionescu Nae Humanitas, București 1991
68 Cuvântarea P.S. Sale Iuliu Hossu ținută la ședința Senatului la 22 martie 1928 …   Tipogr. Diecezană, Gherla 1928
69 Cuvântări la cununii Buzdug Andrei Tipografia Eparhiei ortodoxe Române, Cluj 1938
70 Cuvântul Adevărului veșnic Manu I. Leon Tipografia Diecezană, Cluj 1943
71 Cuvântul Adevărului. Predici și chestiuni Pastorale Manu I. Leon Tipografia Diecezană, Cluj 1944
72 Cuvântul Adevărului. Predici și chestiuni Pastorale I Manu I. Leon Tipografia "Diecezană" Cluj
73 Cuvântul Adevărului. Predici și chestiuni Pastorale III Manu I. Leon Tipografia "Diecezană" Cluj
74 Cuvinte sufletești de Carmen Sylva Sylva Carmen Tip. Ciurcu & Comp., Brașov 1915
75 Dascălii de cuget și simțire românească Plămădeală Antonie Ed. Inst. Biblic și de Misiune al BOR, București 1981
76 De Deo Catholicam Ecclesiam organice vivificante D'Herbigny Michaele Parisiis, 1928
77 De Deo Universos Evocante ad sui Regni Vitam I D'Herbigny Michaele Parisiis, 1928
78 De vorbă cu Isus în fața chivotului Vuillemin T.B.
  1. Danciu, Lugoj 1944
79 Dermatoze dispoziționale Colțoiu Al. Ed. Medicală, București 1973
80 Descoperiri arheologice din țara sfântă (1920-1970) Cornițescu Emilian București, 1982
81 Despre contractul social    
82 Despre credința Ortodoxă Ilie Cleopa Ed. Inst. Biblic și de Misiune al BOR, București 1981
83 Despre război Clausevwitz Von Carl Ed. Militară, București 1982
84 Despre rugăciune Carrel Alexis  
85 Despre Sacramente III ?  
86 Desvoltarea Primatului Papal și influența asupra creștinătății Popescu Simeon Ed. Autorului, Sibiu 1882
87 Dicționar al Noului Testament Mircea Ioan Ed. Inst. Biblic și de Misiune Ortodoxă, București 1984
88 Dicționar de Mitologie Lăzărescu George Ed. Ion Creangă, București 1979
89 Dicționar Enciclopedic de artă veche a României Florescu R.-Daicoviciu H.-Roșu L. Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1980
90 Din neamul lui Dumnezeu suntem Marcu T, Grigorie Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu 1945
91 Diverse (incluse manuscrise)    
92 Documente care stau la baza Noului Testament Bruce F.F. Gratis
93 Dogmatica Damaschin Ioan Sf. Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București 1943
94 Două sute de ani de Învățământ Teologic la Sibiu 1786-1986 Păcurariu Mircea Sibiu, 1987
95 Dreptul Canonic Oriental vol I Prolegomene Bran Felician Editura Autorului, Lugoj 1929
96 Dreptul Matrimonial Chirvaiu Vasile Chiriașii Tipografiei Românești, Oradea 1933
97 Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella "Lumen gentium" Acerbi Antonio Dehoniane, Bologna 1975
98 El a umblat printre noi McDowell J. - Wilson Bill Ed. Here's life, Oradea 1994
99 Elemente de Catihetică sau metodica Religiunii ed. II Barbu Petru Arad 1915
100 Enchiridion Dogmaticae Generalis Egger Franciscus Brixinae, 1913
101 Epistola Sf. Apostol Pavel către Galateni (Teză de doctorat) Mihoc Vasile București 1983
102 Epistola Sf. Apostol pavel către Tit. Introdecere text și comentar Marcu T, Grigorie Seria Teologică 35, Tipografia arhidiecezană, Sibiu 1947
103 Eseuri de duminică Noica Constantin Humanitas, București 1992
104 Existență și adevăr la Soren Kierkegaard Grigore Popa Seria Teologică 19, Tipografia arhidiecezană, Sibiu 1940
105 Explicarea Catehismului tomul III Deharbe Iosif  
106 Explicațiuni Evanghelice pentru toate duminicile de peste anu (cu lit. Chirilice) Antonio de Stefano Topografia lui A. Bermann, Iași 1858
107 Filocalia (5)   Ed. Harisma, București 1995
108 Filosofia della natura Van Hagens Bernard Pontificia Università Urbaniana, Roma 1983
109 Filosofia Religioasă a lui Nicolae Berdiaeff Isidor Todoran Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu 1943
110 Galinacee Nicolescu Alexandru Ed. Librăriei Diecezane, Lugoj
111 Gîndirea Asiro-Babiloniană în texte Constantin Daniel Ed. Științifică, București 1975
112 Gioventù e libertà Chauvin A.  
113 Hermeneutica Biblica Generalis Szekely Stephanus Typographi Editoris Pontificii, Friburgi 1902
114 Histoire de la Litterature latine Chretienne Labriolle de Pierre Les Belles Lettres, Paris 1920
115 Historia sacra. Antiqui Testamenti Zschokke Hermannus Vindobinae et Lipsae, 1910
116 Hristos în Vechiul Testament Neaga Nicolae Seria Teologică 27, Tipografia arhidiecezană, Sibiu 1944
117 Hristos și viața omenească partea II Foerster F. W. Tiparul Tipografiei Sateanului, Sibiu 1926
118 Idiomelar vol. I Suceveanu Dimitrie Ed. Mănăstirii Sinaia, 1992
119 Ierarchia Românilor din Ardeal și Ungaria Bunea Augustin Tipografia Seminariului archidiecesan, Blaș 1904
120 Împărăția lui Dumnezeu -Biserica- Felea V. Ilarion Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu 1947
121 În legături Colan Nicolae Cluj 1946
122 Înapoi la Dumnezeu Maxwell A. S.  
123 Începuturile picturii Bizantine Nyssen Wilhelm Ed. Inst. Biblic și de Misiune al BOR, Sibiu
124 Instituțiile calvinesci în biserica românească din Ardelu Grama Alexandru Tipografia Seminariului archidiecesanu, Blașiu 1895
125 Instituțiile de drept bisericesc. Izvoare colecțiuni și Cartea I din codul nou Chirvaiu Vasile Chiriașii Tipografiei Românești, Oradea 1932
126 Introduzione alla Teologia Fondamentale Fisichella Rino Ed. Piemme, 1992
127 Învățături de pocăință Papp Teodor Tipografia Seminarului teologic greco-catolic, Blaj 1912
128 Istoria Angliei vol II Maurois Andre Ed. politică, București 1970
129 Istoria Bisericii Ortodoxe Române Păcurariu Mircea Sibiu 1972
130 Istoria Bisericii Ortodoxe Române vol 2 Păcurariu Mircea Ed. Inst. Biblic și de Misiune al BOR, București 1981
131 Istoria limbii Române Rosetti Al. Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1986
132 Istoria Românilor 2.1 Giurescu C. Constantin Fundația Regele Carol II, București 1937
133 Istoria Românilor 2.2 Giurescu C. Constantin Fundația Regele Carol II, București 1940
134 Istoria Românilor I Giurescu C. Constantin - Giurescu C. Dinu Ed. Științifică, București 1974
135 Istoria Românilor II Giurescu C. Constantin - Giurescu C. Dinu Ed. Științifică, București 1976
136 Istoria Românilor prin călătorii I Iorga N. Ed. Eminescu, București 1981
137 Istoria Românilor vol I Iorga N. Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1988
138 Judecata dreaptă a lui D-zeu și infricoșatele 24 vămi ale văzduhului precum și viața Sf. Vasile cel Nou   1975
139 Juifs, Sarrasins, Iconoclastes tome IV Leclercq H. Maison Alfred Mame et Fils, Paris 1930
140 La Chiesa Ortodossa Clement Olivier Quiriniana, Brescia 1989
141 La confessione e il perdono Delumeau Jean Ed. Paoline, Milano 1992
142 La Critica Bizantina del Primato Romano nel secolo XII (OCA 208) Spiteris Jannis Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma 1979
143 La foi catholique Dumeige Gervais (ed.) Ed. de l'Orante, Paris 1975
144 La foi d'un paien Barreau Jean-Claude Ed. de Seul, Paris 1967
145 La mere de Dieu la Mere des Hommes tome I Terrien P. J.-B. Lethielleux, Paris 1902
146 La persona umana Mercatali Andrea Pontificia Università Urbaniana, Roma 1990
147 La vision du passe Teilhard de Chardin P. Ed. de Seuil, 1957
148 L'activation de l'energie Teilhard de Chardin P. Ed. de Seuil, 1963
149 L'avenir de l'homme 5 Teilhard de Chardin P. (Ouvres) Ed. du Seuil, Paris  1959
150 Le corps Mystique du Christ tome I Mersch Emile L'Ed. Universelle, Bruxelles 1936
151 Le corps Mystique du Christ tome II Mersch Emile L'Ed. Universelle, Bruxelles 1936
152 Le milieu Divin 4 Teilhard de Chardin P. (Ouvres) Ed. du Seuil, Paris  1957
153 Le phenomene humain Teilhard de Chardin P. France Loisirs, Paris 1990
154 Le Settimane di camaldoli. Cronache ed appunti   Ed. Studium, Roma
155 Les actes du Concile Vatican II   Cerf, Paris 1966
156 Les idees maitresses de Vatican II Martelet Gustave Desclee de Brouwer, 1966
157 L'Imitation de Jesus Christ    
158 L'interpretation de la Bible dans l'Eglise Commission Biblique Pontificale Libreria Ed. Vaticana, Roma 1993
159 Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur (compusă pentru cor mixt) Tempea Liviu Cluj, 1933
160 Liturgii (cu binecuv. Dr. Victor Mihaly de Apsia)   Tipografia Sem. Archidiecesan, Blasiu 1905
161 Lucrări și zile (Calendarul Plugarului) Hesiod Ed. Camerei de Agricultură, Cluj
162 L'uomo di fronte a Dio Biolo Salvino Ed. Pontificia Università Gregoriana, Roma 1995
163 Mănăstirea Sfânta Ana din Rohi-Rohia Faur Augustin Editura Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj 1944
164 Manual de cateheze practice pentru înv. religiunii în clasele I și II din școala primară vol I   Tipografia Diecezană Gherla, 1927
165 Manual de cateheze practice pentru înv. religiunii în clasele I și II din școala primară vol II Bojor Victor Tipografia Aurora, Gherla 1927
166 Manual de cateheze practice pentru înv. religiunii în clasele I și II din școala primară vol III Bojor Victor Tipografia Diecezană Gherla, 1928
167 Manuale Iuris Canonici Tauber Alexandro Typographia Diocesana, 1912
168 Manualul ordinului terțiar Augustinian   1943
169 Manuel et Ceremonial selon le Rit Romain I Vavasseur L.-Haegy J. Lecoffre, Paris 1935
170 Manuel et Ceremonial selon le Rit Romain II Vavasseur L.-Haegy J. Lecoffre, Paris 1935
171 Mărturii din viața monahală Gheron Iosif Ed. Bizantină, București 1995
172 Mărturisirea de credință a lui Mitrofan Kritopoulos Ică I. Ioan Sibiu, 1973
173 Meditații la Psalmul cincizeci Lițiu Gheorghe Diecezana, Arad
174 Meditationum et Contemplationum S. Ignatii de Loyola Franciscus de Hummelauer Typography Editoris Pontificii, Friburgi Brisgoviae 1909
175 Memorii din anii 1846-1871 Șaguna Andrei Tipografia Arhidiecezană, Sibiu
176 Metafisica Teologia Razionale Bigliolo Luigi Pontificia Università Urbaniana, Roma 1983
177 Minunate sunt lucrurile tale Stanciu Victor Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, Cluj 1939
178 Mitropolitul Ioan Vancea Georgescu Ioan Grafika, Oradea 1942
179 Morala creștină Suciu Ioan Tipografia Seminarului, Blaj 1939
180 Morala creștină. Manual pentru Seminariile teologice Zăgrean Ioan Ed. Inst. Biblic și de Misiune al BOR, București 1974
181 Mucenicul Aurel Nicoară D. E. Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj 1946
182 Născătoarea de Dumnezeu în Sfânta Scriptură și în tradiția Bisericii Răsăritene Laurentin Rene - Toniolo M. Ermanno Logos, Oradea 1998
183 Neues Testament und psalmen   Stuttgart, 1967
184 Nouveaux Ecrits Spirituels Foucald Charles de Plon, Paris 1950
185 Novita della soglia. Aperture della nuova evangelizzazione AA.VV. Lipa, Roma 1995
186 O voce serioasă în ora supremă cătră clerurile române și fruntașii poporului român în chestia instr. Poporale …   Tiparul tipografiei arhidiecezane, Sibiiu 1913
187 Oameni de ieri și de azi ai Blajului Hinescu Ana - Hinescu Arcadie Ed. Eventus, Blaj 1994
188 Oare așa s-a gândit Hristos? Miclea Ioan  
189 Octoih   Blaj
190 Oeuvres completes de massillon, Eveque de Clermont. Conferences et discours synodaux tome II   Chez Raymond Librarire, Paris 1826
191 Omilii și predici Asterie al Amasiei Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București 1946
192 Onisie Morar - o credință, un drum, o viață- Rodica-Ana Dan - Valeria-Gemma Moraru Ed. Renașterea, Cluj-Napoca 2000
193 Ore petrecute în Anglia Henry James Ed. Sport și Turism, București 1979
194 Originea ceangăilor din Moldova Mărtinaș Dumitru Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1985
195 Orologhion    
196 Ortodoxia. Caracterul ecleziologic al Sf. Taine și problematica comuniunii Radu G. Dumitru București, 1987
197 Ortodoxia. Ecleziologia Romano-Catolică după Vatican II Popescu G. Dumitru București, 1972 (Revista Ortodoxia 3 (1972))
198 Ou est le mal? Barreau Jean-Claude Ed. de Seul, Paris 1969
199 Ouvres Completes Therese de Jesus Saint Ed. de Seuil, Paris 1948
200 Pâinea vieții Pura N. Ed. As. Sfântul Nichita, Cluj 1943
201 Papii și opera lor Nicolescu Alexandru Ed. Autorului, Lugoj 1926
202 Paserile Nicolescu Alexandru Tipografia națională, Lugoj 1930
203 Păstorul și Turma Brînzeu Nicolae Ed. autorului, Lugoj 1930
204 Patericul   Tiparul Tipografiei Cozia, Râmnicu Vâlcea 1930
205 Pe drumuri depărtate vol III Iorga N. Ed. Minerva, București 1987
206 Pierre Teilhard de Chardin et la Politique Africaine 3 Teilhard de Chardin P. (Cahiers) Ed. du Seuil, Paris  1962
207 Pilde. Culegere de pilde pentru ilustrarea adevărurilor creștine Pura P. N. Tipografia Diecezană, Cluj 1941
208 Politica statului ungar față de Biserica Românească din Transilvania în perioada dualismului (1967-1918) Păcurariu Mircea Ed. Inst. Biblic și de Misiune al BOR, Sibiu 1986
209 Predici cu un studiu introductiv de P. Florea Mureșanu Șaguna Andrei Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj 1945
210 Predici la duminicile de peste an Aron Constantin  
211 Predici pentru toate Duminicile anului bisericesc Tarnavschi T. - Voiutschi E. Editura editorilor, Caransebeș 1910
212 Predici vol I Petru Maior  
213 Preocupări catehetice Călugăr Dumitru Sibiu 1944
214 Preotulu ca Ministru alu Sacramentului Penitentiei Barbu Arghiro Gherla, 1895
215 Probleme interconfesionale   Ortodoxia
216 Profeții mesianice în Vechiul Testament Neaga Nicolae Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu 1929
217 Prohodul Domnului nostru Iisus Christos   Blaj 1910
218 Prohodul Domnului nostru Isus Hristos   Tipografia Seminarului Teologic Greco-Catolic, Blaj 1928
219 Rânduiala Litiei Euharistice   Ed. Lumina, Blaj 1943
220 Rănile Domnului Suciu Ioan Pan-Arcadia, București
221 Revista ??    
222 Rolul social al milei creștine la Părinții Cappadocieni Coman G. Ioan Tipografia Diecezană, Beius 1945
223 Sămănătorul tom I (Catehetica) Brânzeu Nicolae Ed. Autorului, Lugoj 1936
224 Santi Cirillo e Metodio Grivec Franc Roma, 1984
225 Scandaleuse verite Danielou Jean Fayard, 1961
226 Science et Christ Teilhard de Chardin P. Ed. du Seuil, Paris  1965
227 Scienze Umane e Teologia Mondin Battista Pontificia Università Urbaniana, Roma 1988
228 Scriitori bisericești latini. Antologie Bujor I.I.-Chiriac Fr. Ed. Inst. Biblic și de Misiune Ortodoxă, București 1959
229 Scrisoare pocăiților    
230 Sf. Bernadeta și Lourdes   Observator, Anul VII nr. 3-4
231 Sfânta Liturghie Pura P. N. Ed. Asociației Sf. Nichita, Cluj 1944
232 Sfântul Botez Avram P. C. Ed. Asociației Sf. Nichita, Cluj 1944
233 Sfântul Duh în ortodoxie (teză de doctorat) Moldovan Ilie D. Sibiu, 1973 (Revista Mitropolia ardealului 7-8 (1973))
234 Sfântul Grigore de Nissa -Viața fericitei Macrina- Bodogae Teodor Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu 1947
235 Sfântul în redingotă Neda Dumitru Tipogr. Sem. Teologic Gr.-Cat., Blaj 1935
236 Sfintele Taine   Tipografia Diecezană Cluj, 1943
237 Sfinții și Mănăstirile din Olimpul Bitiniei Menthon Bernardin Ed. Episcopiei Romanului și Hușilor, 1994
238 Sinodul Ecumenic și Ecumenismul actual Viorel Ioniță Revista Institutelor Teologice din Partriarhia Rom.,  București 1978
239 Sistem de Morală Androutsos Hristu Tiparul tipografiei Arhidiecezane, Sibiu 1947
240 Sociologia Religiei Wach Joachim Polirom, Iași 1997
241 Știința mântuirii de veci. Exerciții spirituale Domide Octavian Tipografia Seminarului Teologic Gr. Cat., Blaj 1928
242 Știință și creație Blaga Lucian Humanitas, București 1996
243 Studii Teologice Anul XXIV, 5-8 mai iunie   București 1972
244 Summi Pontificatus (Scrisoare Enciclică) Pius XII Papa Tipografia Seminarului, Blaj 1940
245 Tânărule, ție-ți zic, scoală-te! Vol I Făgărășianu Dionisie Seria Didactică, Sibiu 1933
246 Teologia della evangelizzazione Spiritualità missionaria Esquerda Bifet Juan Pontificia Università Urbaniana, Roma 1992
247 Teologia valorilor II. Gândire magică și religioasă Blaga Lucian Humanitas, București 1996
248 Teologie Dogmatică și simbolică. Manual pentru Institutele Teologice vol I   Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București 1958
249 Theofano, împărăteasa Bizanțului Kyriazis D. Kostas Univers, București 1973
250 Theologiae Moralis Petro Gury Joanne Typis et sumptibus Georgii Josephi Manz, Ratisbonae 1874
251 Tîlcuiri despre Sfânta Scriptură Herineanu Teofil Ed. Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj 1987
252 Tineretul și rugăciunea Mladin Nicolae Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu 1945
253 Tipic Bisericesc Bojor Victor - Roșianu Ștefan Tipografia Seminarului Teologic greco-catolic, Blaj 1931
254 Tipicu Bisericescu Titu Budu Gherla 1886
255 Titani ai renașterii Brădățeanu Virgil Junimea 1985
256 Trei Scrisori Papale Papa Pius XI Tipografia Seminarului Teologic Gr. Cat., Blaj 1937
257 Une introduction a la foi Catholique Ehlinger Charles Idoc-France, Paris 1968
258 Ușa Pocăinței    
259 Vatican II Wenger Antoine Ed. du Centurion, Paris 1965
260 Versuri Religioase și Morali Simu George Tip. Tip. A. Baciu, Bistrița 1903
261 Vetre de sihăstrie Românească Bălan Ioanichie Ed. Inst. Biblic și de Misiune Ortodoxă, București 1982
262 Viața Sfântului Apostol Pavel Munteanu L. G. Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj 1942
263 Viața Sfântului Apostol Petru Munteanu L. G. Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj 1944
264 Viața Sfântului Apostol și evanghelist Ioan Munteanu L. G. Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj 1943
265 Viața sfinților Apostoli Munteanu L. G. Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj 1945
266 Viața și învățătura Mântuitorului Iisus Hristos Copăcianu Emanuel Ed. Mitropoliei Banatului, Timișoara 1977
267 Viețile Sfonților vol II (aprilie, mai, iunie)    
268 Vita di Pio X Gallloni P.G. Pietro Marietti, Torino-Roma 1921
269 Vocație și misiune creștină în vremea noastră Plămădeală Antonie Sibiu, 1984
270 Voievodatul Transilvaniei II Ștefan Pascu Dacia, Cluj-Napoca 1979
271 Voievodatul Transilvaniei IV Ștefan Pascu Dacia, Cluj-Napoca 1989